Oosterduin wijkraad

Jaarvergadering 2018

AGENDA JAARVERGADERING
WOENSDAG 14 MAART 2018
Locatie: clubgebouw van Alliance (er is een lift aanwezig)
Tijd: ontvangst vanaf 20.00 uur met koffie,
De vergadering start om 20.15 uur.

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststellen van de agenda

3. Lezing door Dik Vonk, oud stad ecoloog van Haarlem.
Landgoed Eindenhout past zich aan.

4. Notulen van de jaarvergadering van 8 maart 2017

5. Jaarverslag van de wijkraad 2017:
 algemeen jaarverslag 2016
 financieel jaarverslag 2017
 advies kascommissie
 decharge penningmeester en kascommissie
 kascommissie 2018

6. Wisseling van de wijkraad:
 aftreden secretaris: Marijke Zweijpfenning-Snijders
 aantreden secretaris: Karina Cornet-Verberne

 aantreden penningmeester: Bob Witteveen

7. Installatie nieuwe wijkraad
8. Rondvraag en sluiting

Na afloop is er hapje en drankje aanwezig om de avond gezamenlijk
af te sluiten.

Zaterdag 17 maart 11.00 uur:
Excursie door Eindenhout o.l.v. Dik Vonk
Verzamelen op de parkeerplaats van de school Sancta Maria

Lees verder...

Concept notulen jaarvergadering 2017

NOTULEN van de Jaarvergadering van de wijkraad op woensdag  8 maart 2017      CONCEPT

1.Opening :

De voorzitter heet iedereen van harte welkom in het clubgebouw van Alliance.

 

2.Vaststellen van de agenda:

Er zijn geen aanvullende punten en de agenda wordt vastgesteld.

 

3.Presentatie van Het Westelijk Tuinbouwgebied:

George Berenschot houdt een zeer boeiende lezing over dit gebied met veel historische gegevens.

 

4.Notulen van de jaarvergadering van 14 maart 2016:

De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.

 

5. Jaarverslag van de wijkraad 2016:

-Algemeen jaarverslag : Alliance:

Gemeld werd dat de camera’s op proef geplaatst zijn.

Dit is niet juist en namens Alliance wil de heer Kroonstuiver hier graag een toelichting op geven.

-1.Het overleg met verschillende partijen is 3 jaar geleden ontstaan door een initiatief van de

gemeente Haarlem en Alliance.

Hoewel er uiteraard ook geluidsoverlast kan komen van de vereniging, is het nadrukkelijk

gebleken dat er erg veel overlast wordt veroorzaakt door bezoekende jeugd. Vooral in de

nachtelijke uren.

-2.De twee camera’s zijn nadrukkelijk niet op proef geplaatst voor een beter toezicht.

Ze zijn geplaatst uitsluitend en alleen t.b.v. instructie doeleinden voor de wedstrijden en

trainingen, dus beslist niet voor bewaking.

Om privacy redenen mogen deze camera’s niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

-financieel jaarverslag en kascommissie:

Toelichting:

Wat niet benut wordt, moet worden teruggestort.

Het budget is tweedelig: wijkraad en bewonersondersteuning.

Ook als bewoner(s) kun je subsidie aanvragen  zonder de wijkraad: bewonersinitiatief.

Er ligt een nieuw plan om het bewonersbudget los te koppelen van de wijkraden.

De buurtkamer krijgt geld van Haarlem Effect.

 

De kascommissie bestaat uit Huub Joosten en Anne Marijke Alblas.

Het financiële jaarverslag wordt goedgekeurd en er wordt decharge verleend aan de penningmeester en de wijkraad.

De kascommissieleden blijven aan.

 

6.en 7.Verkiezing nieuwe leden wijkraad en installatie:

Karina Cornet-Verberne wordt verkozen als nieuw lid van de wijkraad met speciale aandacht voor de sociale media.

Zij beheert o.a. de facebook pagina.

Voor de vacature van penningmeester heeft niemand zich gemeld.

Voorlopig zal de voorzitter de taken waarnemen.

 

8. Rondvraag en sluiting:

Door een van de bewoners uit de  Slangenkruidlaan tegen over Martha Flora wordt gemeld dat de verlichting aan de buitenkant heel storend is.

Tevens zijn er vele kapotte stoeptegels op de stoep rond het gebouw.

Wijkraad zal dit melden bij de gemeente.

Men kan dit overigens ook zelf bij de gemeente melden.

Boekenkastje:

Thijs Weustink, in wiens tuin het boekenkastje staat, meldt dat het een succes is.

Recent is het deurtje kapot gegaan. Een nieuw deurtje wordt binnenkort geplaatst.

Mieke Rooij vraagt of er bij het speeltuintje ook plaats is voor iets voor wat oudere kinderen.

Dit zal gevraagd worden.

Rob Kroonstuiver meldt dat er bij Alliance sinds kort een AED apparaat hangt.

Probleem is alleen hoe de toegankelijkheid is buiten openingstijden.

Daar wordt  over nagedacht.

Overigens hangt ook op de Life Fit een AED apparaat.

Carla Klippel vertelt nog iets over de buurtkamer.

Het programma hangt in het buurtkastje en wordt ook naar de mailadressen gestuurd.

Iedereen is welkom.

 

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt een ieder uit voor een hapje en drankje.

 

 

 

 

 

 

Lees verder...

Vergaderdata wijkraad 2017/2018

maandag  4 september 2017,  locatie: Duinroosplantsoen 16

maandag  13 november 2017  locatie: Duinroosplantsoen 16

maandag   8 januari 2018   locatie: Duinroosplantsoen 16

woensdag  14 maart 2018:  jaarvergadering, locatie nog onbekend

 

Lees verder...

Jaarvergadering 8 maart 2017

De jaarvergadering wordt dit jaar gehouden op woensdag  8 maart  2017 om 20.15 uur

locatie:  clubgebouw Alliance

Met lezing door de heer G. Berenschot over de geschiedenis van het Westelijk Tuinbouwgebied

Lees verder...

Samenstelling wijkraad

Jan de Wit, voorzitter

Marijke Zweijpfenning-Snijders, secretaris

penningmeester, vacature

Carla Klippel-Min, lid

Karina Cornet-Verberne, kandidaat lid

email:  [email protected]

Lees verder...
Poll

Deze website is...

Goed
Redelijk
Slecht
Archief
Agenda

Er zijn toekomstige agendapunten

Links